Om kunst te huren bij ons hebben we enkele simpele spelregels.

  1. Lidmaatschap verplicht.
  2. Eenmalig inschrijf / lidmaatschapsgeld 12,50 euro voor nieuwe leden.
  3. Bij inschrijving legitimatie verplicht.
  4. Minimum huurbedrag 15 euro.
  5. Betaling per maand of kwartaal middels automatische incasso.

Wanneer U lid bent kunt U kiezen uit drie abonnementsvormen :

 

1. Huren zonder sparen.

Wanneer U iets wilt huren betaalt U 3 % per maand van de verkoopwaarde van het kunstwerk.

U mag een kunstwerk hoogstens voor 6 (zes) maanden in uw bezit hebben.

Voorbeeld: U ziet een kunstwerk met een verkoopwaarde van 600 euro.

U betaalt dan 3 % van 600 euro hetgeen neerkomt op 18 euro per maand.

 

  1. Huren en sparen.

Wanneer U een kunstwerk wilt huren/kopen betaalt U 2 % per maand van de

verkoopwaarde van het kunstwerk en daarnaast spaart U 3 % (samen 5 % )

U mag het kunstwerk hoogstens voor 6 (zes) maanden in uw bezit hebben.

U kunt het dan kopen of verder huren.

Voorbeeld: U ziet een kunstwerk met een verkoopwaarde van 600 euro.

U betaalt 2 % van 600 euro hetgeen dus 12 euro per maand betekent en tegelijkertijd

spaart U 3 % van het bedrag.( 18 euro ). U betaalt dan in totaal 30 euro per maand.

 

  1. Kooptegoed.

U betaald 5 % van het inkoopsom

Voorbeeld: U ziet een kunstwerk met inkoopwaarde van 600 euro. U betaalt dan per maand 30 euro.

Bij dit systeem (5% van de koopsom = 100 % kooptegoed.) is na 20 maanden uw tegoed opgebouwd dat gelijk is aan de waarde van het kunstwerk

Het spreekt voor zich dat U het kooptegoed ook aan andere werken kan besteden.

De bedragen zijn steeds inclusief BTW.

U kunt steeds van systeem wisselen zo vaak U wenst zonder extra kosten.

Brengen en/of ophalen tegen geringe vergoeding.